قم، عُشِّ آل محمد

برای ثبت در تاریخ:
عُش در لغتنامه ی دهخدا به معنای آشیانه است؛ عُش آل محمد یعنی آشیانه ی اهل بیت (=قم).

امروز دو نفر از زائرین این رو پرسیدند، بلد نبودم؛ بقیه هم ظاهرا بلد نبودند. کاش زودتر در اینترنت میگشتمش! 🙂

 

توسط

یک بنده خدا که دست بر قضا گرافیست، برنامه نویس و بازیساز مستقل هم هست.

دیدگاهتان را بنویسید