فرد مورد نظر…

آهای فرد مورد نظر!
می دانم که بزودی خبر و اطلاعات من به تو می رسد؛ حق هم داری نگران شوی، اما اجازه بده از این مسیرِ پرزحمت و ناملایم رد شوم.
همیشه گوشه ی ذهنم به تو تکیه داده است 🙂

توسط

یک بنده خدا که دست بر قضا گرافیست، برنامه نویس و بازیساز مستقل هم هست.

پاسخی بگذارید