درباره

صدرالدین رستگار

فعالیت در زمینه بازی های رایانه ای، برنامه نویسی، گرافیک و سخت افزار

Gm:s

Unity3d

Arduino

Photoshop

Corel draw

C,C#,Gml,java